Tema VII: El descafeïnat

El cafè descafeïnat permet gaudir de l’aroma i el sabor del cafè sense els efectes estimulants de la cafeïna. No existeix, almenys comercialment parlant, el cafè sense cafeïna de forma natural. És per això que per obtenir cafè sense cafeïna es necessita un procés de descafeïnat -més o menys complexe- dels grans de cafè. Aquest procés ha evolucionat significativament des dels seus inicis, i s’han desenvolupat diversos mètodes per extreure la cafeïna dels grans de cafè mentre s’intenten mantenir al màxim les seves propietats organolèptiques.

Mètodes més comuns:

  • Dissolvents químics
  • Diòxid de carboni
  • Mètodes més naturals com el descafeïnat a l’aigua (destaquem el mètode Swiss Water i el Sugar Cane)

Els mètodes amb dissolvents químics són eficaços però poden deixar traces de dissolvent (tot i que dins dels límits legals). En canvi, el mètode amb Diòxid de Carboni (CO2) és molt selectiu i respectuós amb les altres propietats del cafè, però requereix d’un equipament molt costós i altes pressions.


Cafè d'especialitat descafeïnat amb mètodes naturals

Els mètodes per descafeinar que s’utilitzen en els cafès d’especialitat acostumen a ser naturals

Els mètodes com el Swiss Water i el Sugar Cane són particularment valorats en el món del cafè d’especialitat per la seva capacitat de preservar en bona part els sabors i matisos complexes del cafè sense l’ús de productes químics agressius, de manera que no comprometen ni la salut ni el medi ambient.

El mètode Swiss Water és un procés de descafeïnat a l’aigua que utilitza un sistema a base d’aigua i filtres de carbó actiu per eliminar la cafeïna. Inicialment, els grans verds de cafè se submergeixen en aigua calenta, la qual cosa provoca que la cafeïna i altres components solubles es disolguin. A través de filtres de carbó, es reté la cafeïna mentre els altres compostos essencials tornen als grans. Aquest procés es repeteix fins a obtenir una reducció de més del 99% de la cafeïna. Un dels avantatges clau del mètode Swiss Water és que no utilitza productes químics, fet que garanteix un cafè més natural i que preserva bastant els sabors originals del cafè. A més, aquest mètode és molt respectuós amb el medi ambient.

El mètode del Sugar Cane (o procés de Canya de Sucre) és un altre mètode que s’utilitza principalment a Colòmbia, on fan servir un compost químic natural derivat de la fermentació de la canya de sucre per dissoldre la cafeïna. Aquest mètode utilitza un dissolvent natural, del qual el residu en desapareix completament durant el procés de torrat del cafè.

El cafè d’especialitat descafeïnat ha guanyat popularitat entre els consumidors que desitgen gaudir d’un cafè d’alta qualitat sense els efectes de la cafeïna. Aquests cafès mantenen estàndards de qualitat com el cafè d’especialitat normal, i garanteixen una experiència sensorial rica en sabors i aromes.

 Tasta ara els nostres Cafès Descafeïnats.

Add to cart